ข่าวดี!! “เขื่อนอุบลรัตน์”เตรียมลดการระบายน้ำ

ข่าวดี!! “เขื่อนอุบลรัตน์”เตรียมลดการระบายน้ำ


สรุปมติคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น มีมติให้เขื่อนอุบลรัตน์ปรับการระบายลงแบบขั้นบันได ดังนี้

1. เขื่อนอุบลรัตน์เสนอปรับลดการระบายน้ำดังนี้

1.1 ปรับลดการระบายน้ำลงแบบขั้นบันได วันละ 2 ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 จนเหลือการระบายน้ำ 45 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน ภายในวันที่ 28 ต.ค.60

1.2 คงการระบายน้ำไว้ที่ 45 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน จนกว่าระดับน้ำจะลดลงถึง 183.00 ม.รทก. เมื่อระดับน้ำลดถึงระดับนี้แล้ว จะได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น พิจารณาปรับแผนการระบายน้ำต่อไป

1.3 การปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.60 (12.00 น.)

• 24 ต.ค. (12.00 น.) 52 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน
• 25 ต.ค. (06.00 น.) 50 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน
• 26 ต.ค. (06.00 น.) 48 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน
• 27 ต.ค. (06.00 น.) 46 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน
• 28 ต.ค. (06.00 น.) 45 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


Cr.เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น.

Share