Author :

  • กรมชลฯ ยันวางแผนจัดการน้ำเขื่อนลำปาว ให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

    กรมชลฯ ยันวางแผนจัดการน้ำเขื่อนลำปาว ให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ นั้น กรมชลประทาน ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝน โดยการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้เตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมา ตามเกณฑ์การควบคุมปริมาณน้ำ(Rule Curve) ในเขื่อนลำปาวอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาปรับการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างฯ...
  • ในหลวง ร.10 พระราชทานถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมฉับพลัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ “...
  • พาณิชย์ สั่งดูแลราคาสินค้าพื้นที่น้ำท่วม ห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาส ขึ้นราคา

    กระทรวงพาณิชย์ สั่งพาณิชย์จังหวัดสำรวจความเสียหายสินค้าเกษตร และสินค้าที่มีความจำเป็นในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า วันที่ 29 ก.ค. 60 สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาราคาสินค้า และห้ามไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและกักตุนสินค้า หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งสั่งให้พาณิชย์จังหวัด...
css.php