พาณิชย์ สั่งดูแลราคาสินค้าพื้นที่น้ำท่วม ห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาส ขึ้นราคา

กระทรวงพาณิชย์ สั่งพาณิชย์จังหวัดสำรวจความเสียหายสินค้าเกษตร และสินค้าที่มีความจำเป็นในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมเตือนห้ามผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

วันที่ 29 ก.ค. 60 สถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาราคาสินค้า และห้ามไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและกักตุนสินค้า หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย

รวมทั้งสั่งให้พาณิชย์จังหวัด ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำรวจความเสียหายสินค้าเกษตร และสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลพบุรี เข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี หลังน้ำท่วมสูง จึงต้องเร่งอพยพโคนมออกจากฟาร์มมายังถนนหลวงชั่วคราว พร้อมระดมเครื่องรีดนมเข้าพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการอักเสบ รวมทั้ง จัดหญ้าฟาง และน้ำสะอาด บรรเทาความเสียหายต่อเกษตรกร หลังพบยังมีโคนมตกค้างในพื้นที่ มากกว่า 100 ตัว

Share