ชมย้อนหลัง(คลิป) พระราชพิธีกราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระบรมฯ ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10

1 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร องค์พระรัชทายาท ทรงรับอัญเชิญขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย เพื่อสนองพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 และเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย

 

 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานรัฐสภา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัติย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

15326326_1251210788283258_6234241676710689844_n
โดยวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เมื่อเวลา 19.16 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ ออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.), พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท

โอกาสนี้ นายพรเพชร กราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาท เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัติย์ สืบราชสันตติวงศ์

15284128_1251210981616572_8600534516022466682_n
ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยทั้งปวง”

15241990_1251210971616573_6031678043899216229_n

15326326_1251210788283258_6234241676710689844_n

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประทับราบ ณ พระสุจหนี่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบถวายบังคม และทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ

ขอบพระคุณภาพจาก เฟสบุ๊ค Information Division of OHM

   

 

สำนักราชเลขาธิการระบุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. สำนักราชเลขาธิการได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เรื่อง “ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีเนื้อหาดังนี้ ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในนามของปวงชนชาวไทยได้กราบบังคมทูลอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช 2467 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 นั้น ระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดังนี้

1.ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” คำอ่าน สม – เด็ด – พระ -เจ้า – อยู่หัว – มะ – หา – วะ – ชิ – รา – ลง – กอน-บอ -ดิน – ทระ- เทบ – พะ – ยะ – วะ – ราง – กูน

2.ภาษาอังกฤษว่า “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”

ที่มาเฟซบุ๊ก Beloved King Maha Vajiralongkorn

98e4fe2cb9894a27b04ebdcefd4895fd

 

e10b74c2eba740e183045001e5b2e4a3

 

 

 

Share