เคล็ดไม่ลับ การปลูกพืชผักใช้น้ำน้อย จากเกษตรกรทุ่งกุลาร้องไห้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ให้มีรายได้ตลอดทั้งปี

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตร ในดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่บ้านเหม้า หมู่ที่ 7 ตำบลสระคู ดินแดนฝนแล้ง แมลงกิน ดินไม่ดี แต่เกษตรกรที่นี่ได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย คือพืชผักสวนครัว  “เอาความกันดารเป็นสินทรัพย์ เอาความอัตคัดเป็นพลัง”  ชาวเกษตรกรมีความหวัง โดยนางนิรมล ภาสองชั้น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  รับผิดชอบตำบลสระคู ตำบลหินกอง  ส่งเสริมการปลูกพืชผัก “แบบครบวงจร”  ปลูก แปรรูป จำหน่ายเอง มีพืชผัก กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดขาวปลี ผักกาดขาวปลี สลัด หรือผักกาดหอม กระจ้อน หรือกวางตุ้ง  ผักชีลาว ผักชีฝรั่ง  30-45วัน สามารถตักขายได้ ถั่วฝักยาว  รอบสวนปลูกมะนาว พิจิตร 1 เป็นพืชอาหารประจำวันให้น้ำแบบฉีดฝอย  ใช้แรงงานในครอบครัวเกษตรกร สมาชิกที่ปลูกพืชผัก จำนวน 23 ราย พื้นที่ ประมาณ 50 ไร่

img_1446

นางอนงค์ เลิศพันธ์  บ้านเลขที่ 39 ม.7 บ้านเหม้า ต.สระคู  กล่าวว่า ตนเองได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ใช้น้ำน้อย จากสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ กรมส่งเสริมการเกษตร  เริ่มแรกสมาชิกรวมกลุ่มกัน 5 คน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  คุณนิรมล ภาสองชั้น  นำการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยผสมผสาน หรือ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี  การใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า หรือราเขียวกำจัดเชื้อรา เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อป้องกันกำจัดแมลงหรือหนอชนิดต่างๆ ตนเองทำแปลงปลูกผัก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 20-30 เมตร  ตามขนาดพื้นที่ 10-15 แปลง  สูบน้ำขึ้นบ่อพักน้ำ ปล่อยตามสายยาง ฉีดพ่นฝอยเช้าเย็น  ปุ๋ยคอกหมักผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ป้องกันกำจัดโรครากเน่า โคนเน่าได้อย่างดี  ตัดขายส่งตลาดอำเภอสุวรรณภูมิ ทุกวัน เกษตรกร 1 ราย มีรายได้อย่างน้อย 500 บาท/วัน  ขายส่ง ขายปลีก แปรรูปผลผลิตขาย ทำผักดอง

img_1451

img_1457-1

img_1472

img_1460

 

นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  ให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบล ทุกคนเป็นผู้จัดการพื้นที่ ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบต่อยอด ตามศักยภาพของพื้นที่ “ฝึกอบรม เยี่ยมเยียน”  ให้เกษตรกรมีที่พึ่ง “เราคือเพื่อนเกษตรกร เราคือมิตรแท้ของเกษตรกร”  อำเภอสุวรรณภูมิ 15 ตำบล 199หมู่บ้าน ครัวเรือนเกษตรกร 22,100 ครัวเรือน  เป็นภารกิจของ นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ  ฝนแล้ง น้ำท่วม แมลงกิน ดินไม่ดี สถาบันเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตร ทบก.01 เพื่อรองรับการช่วยเหลือของรัฐบาล  ไร่ละ 800 บาท ไร่ละ 1,000 บาท ไร่ละ 3,000 บาท ไร่ละ 5,000 บาท ล้วนใช้ฐานข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรทั้งสิ้น

img_1462

เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า อำเภอสุวรรณภูมิ อยู่ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 10 ตำบล 136 หมู่บ้าน จาก 15 ตำบล 199 หมู่บ้าน พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก 1,107.042 ตาราง กิโลเมตร รัศมีพื้นที่ไกลที่สุดกว่า 50 กิโลเมตร  ใจกลางทุ่งกุลาร้องไห้  งานพัฒนาทางการเกษตรเป็นหัวใจสำคัญ คือ เกษตรกรกินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด เกษตรกรมีคามสุข การปลูกพืชผักสวนครัว เป็นการนำพืชใช้น้ำน้องสู่ครัวเรือนเกษตร  ทำให้เกิดรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี อยู่อย่างพอเพียง พอประมาณนำหลักวิชาการ มีคุณธรรม  วันนี้ งานส่งเสริมการปลูกพืชผัก พืชใช้น้ำน้อย สู่ครัวเรือนเกษตรกร จึงเป็นหัวใจสำคัญยิ่ง  สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ “เกษตรกรเลี้ยงวัว” เพื่อได้โรงงานปุ๋ยเคลื่อนที่ ประหยัดลดต้นทุน เกษตอินทรีย์ ด้วยครับ

****วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน

Share