สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.ร้อยเอ็ด มอบครื่องปั่นไฟ ถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วมเสลภูมิ

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบเครื่องปั่นไฟและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และคณะ เดินทางมอบเครื่องปั่นไฟ และถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วม นำโดยนายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำมอบที่จุดแรกมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ เครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่อง ถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นมุ้ง ไฟฉาย หวดนึ่งข้าว ถุงดำสำหรับเก็บขยะและยากันยุง จำนวน 400 ชุด และเดินทางไปมอบถุงยังชีพที่บ้านกุดเรือ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่อง ถุงยังชีพ 800 ชุด ในการเดินทางไปมอบถุงยังชีพครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดดนตรีและเครื่องเสียงเพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ผ่อนคลายจากปัญหาน้ำท่วม

นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 2,855 ชุดไปแล้ว ได้พบปัญหาหลายอย่าง ปัจจุบันสื่อออนไลน์ ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้นำสิ่งของมาบริจาคจำนวนมาก ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีพอ เครื่องอุปโภคบริโภคจะไม่ถึงผู้ที่ประสบอุทกภัย และในบางครั้งสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ บางแห่งถูกตัดกระแสไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประสานไปยังสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อมาจัดซื้อเครื่องปั่นไฟ และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อนำมาช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบในครั้งนี้


นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยกล่าวว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือเมื่อฝนตกน้ำจะไม่ท่วม ไม่เหมือนกับที่อำเภอเสลภูมิ ซึ่งในวันนี้ได้นำเครื่องปั่นไฟและเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นมามอบให้กับท่าน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ต่อสู่กับปัญหาน้ำท่วม หลังน้ำลดสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยในลำดับต่อไป 

 

ภาพและช่าว โดย สมพร หินซุย

Share