(คลิป)พนังกั้นน้ำขาด บ้านคุ้งสะอาดต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ที่นากว่า 859 ไร่ จมบาดาล!!!

เมื่อ 11 ส.ค. 2560 พนังกั้นน้ำขาด บ้านคุ้งสะอาด(หนองแฮด) ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ที่นากว่า 859 ไร่จมน้ำเสียหาย ทางเข้าหมู่บ้านโดนกระแสน้ำตัดขาด ชาวบ้านช่วยกันบรรจุถุงทรายก่อกั้นน้ำทะลักท่วมทุ่งนาอีกฝั่ง

ชัยสิทธิ์/ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด ชีถล่มพนังกั้นน้ำบ้านคุ้งสะอาดขาดน้ำทะลักเข้าจมหมู่บ้าน
จ.ร้อยเอ็ด – น้ำชีจำนวนมหึมาไหลบ่าพัดพนังกั้นน้ำบ้านคุ้งสะอาด อ.เสลภูมิ ขาดยาวกว่า 10 เมตร ทะลักเข้าท่วมบ้านและนาข้าวจมน้ำสูงกว่า 3 เมตร ถนนเข้าหมู่บ้านระยะทาง 200 เมตรจมน้ำสูง 1 เมตรและไหลเชี่ยว มีสภาพเป็นเกาะ ต้องอพยพหนีน้ำขึ้นที่สูงจ้าระหวั่น การเข้า-ออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเพียอย่างเดียว เดือดร้อนขาดเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ชาวบ้านขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมาแจกถุงยังชีพประทังชีวิต
วันนี้ (11 สิงหาคม 2560) ที่บ้านคุ้งสะอาด หมู่ 5 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำจำนวนมหึมาจากลำน้ำชีและไหลเชี่ยว ได้พัดพนังกั้นน้ำทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านพังและขาดลงเป็นทางยาวกว่า 10 เมตร ไหลบ่าเข้าท่วมหมู่บ้าน และนาข้าว จมน้ำสูง 3-4 เมตร ถนนเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง 200 เมตร ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตรและไหลเชี่ยว หมู่บ้านมีลักษณะเป็นเกาะ ต้องสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านทางเรือพาย และเรือท้องแบนที่จังหวัดสนับสนุน ชาวบ้าน 62 ครัวเรือน ประชากร 277 คน ต้องอพยพเด็ก คนชรา สิ่งของ ยานพาหนะ และสัตว์เลี้ยงมาสร้างเพิงพักอาศัยบนที่สูง และอาศัยศูนย์พักพิงของหมู่บ้านที่จัดให้ อย่างจ้าระหวั่น
นายสมพร เหล่าถาวร ผู้ใหญ่บ้านคุ้งสะอาด หมู่ 5 กล่าวว่า พนังกั้นน้ำของหมู่บ้านขาดลงเมื่อเวลา 01.30น. ระดับน้ำสูงขึ้นเฉลี่ยวันละ 3-5 ซ.ม.คาดว่าน้ำจะท่วมนานถึงเดือนพฤศจิกายน จึงจะลดสู่ภาวะปกติ สิ่งที่ต้องการมากที่สุด เบื้องต้นในด้านการสัญจรการกินการอยู่ ข้าวสารอาหารแห้งให้ถึงมือประชาชนโดยด่วน วันนี้ภาคเอกชนมาแจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านทั้งวัน โดยเฉพาะนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลำเลียงสิ่งของและมาให้กำลังใจทุกวัน ต้องขอขอบพระคุณ

 

 

ขอบคุณภาพและข่าว เกรียงศักดิ์ ธนสีลังกูร ผู้สื่อข่าวช่อง 3

 

Share