ร้อยเอ็ด “ลอยกระทงรวงข้าว” ในงานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” 2-3 พ.ย. 60 นี้

ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมสืบสาน งานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีปครั้งที่ 19 ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 นี้  ททท. จัดเตรียม “กระทงรวงข้าว” ไว้ให้แจก 500 กระทงภายในงาน

 

งานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 19 และในปีนี้มีความพิเศษอย่างยิ่ง ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระประทีปส่วนพระองค์ จำนวน 2 พระองค์ ลงลอยเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการประกวดกระทงประทีปใหญ่ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน

 

งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด บ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี  ในการจัดกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนครฯ

Photo By  Nitikorn Tongkul

 

ไฮไลท์ของการจัดงานปีนี้ว่า ได้ชูรูปแบบการจัดงาน “ลอยกระทงข้าว” หรือ “ลอยกระทงรวงข้าว” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอันดับแรกนิตยสารของสายการบินนกแอร์ ที่จะประชาสัมพันธ์ตลอดเดือนพฤศจิกายน พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนไม่ต้องเตรียมรวงข้าว และธูปเทียนมา แต่ทาง ททท. จัดเตรียมไว้ให้ อย่างน้อย 500 กระทงแรก

การจัดงานประเพณี “สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ณ บึงพลาญชัย และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดภายใต้วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สร้างความสามัคคี และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดสืบไป จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจได้เที่ยวชมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Share