หน้าหนาวมาแล้ว!!!กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย 2560

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย 2560

โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคเหนือ รวมทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้ยังมีฝนชุกหนาแน่น…

วันที่ 24 ต.ค. กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2560 ว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 60 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก ลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ประกอบกับลมชั้นบนระดับล่างได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนลมชั้นบนระดับบนเปลี่ยนเป็นลมตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝน บริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่อเนื่อง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนชุกหนาแน่นต่อไป.

ที่มา:กรมอุตุนิยมวิทยา

Share